Szkoła Polska im. Jana Pawła II

Kursy Licealne im. Adama Mickiewicza

www.jp2montreal.com
szkola.jp2@citinet.net

Montreal, 10 stycznia, 2022

Szanowni Rodzice oraz kochani Uczniowie,

 Może trudno w to uwierzyć, ale minęło już 14 szkolnych sobót. W końcu stycznia rodzice otrzymają informację na temat postępów dzieci w nauce i rozpoczniemy drugie półrocze.

Zajęcia już drugi rok odbywają się w trybie zdalnego nauczania. Ta nowa sytuacja wymagała wielu zmian. Jako adres naszej szkoły, podajemy tylko adres wirtualny naszej szkoły.

Zmniejszyła się liczba uczniów i nauczycielek. W tym roku, w 10 klasach mamy 93 uczniów. Dla porównania dwa lata temu, na zakończenie roku 2019/2020 do szkoły uczęszczało 186 dzieci i młodzieży uczonych przez 17 nauczycielek.

Przejście na zdalne nauczanie wymagało od nauczycieli zdobycia oraz ustawicznego poszerzania i udoskonalania umiejętności pracy on-line. Uczniowie zostali zmuszeni do większej samodzielności i samodyscypliny w nauce, a rodzice muszą częściej niż dotychczas współpracować z nauczycielem i więcej pomagać dzieciom w pracy.  
W tym miejscu chciałabym wyrazić uznanie i wdzięczność:

  • Koleżankom Nauczycielkom za Wasze zaangażowanie i oddanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pomimo tak odmiennych warunków pracy;
  • Rodzicom za dotychczasowe poparcie, jakie Państwo okazujecie naszej szkole. Za zaufanie, jakie okazujecie nam nauczycielkom zapisując swoje dzieci do szkoły. Za wyrozumiałość i chęć współpracy.

Wierzę, że przy wzajemnym wsparciu i zrozumieniu – wspólnie przetrwamy tę dziejową zawieruchę jaką spowodowała pandemia.

Nie spotykamy się w szkole, ale staramy się, aby uczniowie czuli więź z polską szkołą i dlatego organizujemy wspólne akcje dla wszystkich klas. O niektórych z nich były już relacje przekazane na naszej szkolnej stronie, niemniej podsumujmy to, co wydarzyło się w pierwszym półroczu: Dzień Szacunku dla Osób Starszych, Wyjście na Cmentarz Wojskowy w Pointe-Claire, Szkoła do Hymnu z okazji święta 11 listopada. Dodatkowo, w starszych klasach odbyły się lekcje prowadzone bezpośrednio z Warszawy, na których gościli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Został też skompletowany projekt Razem dla Edukacji nt: Losy zesłanych na Syberię (nasza szkoła współpracowała w tym projekcie ze szkołą w Polsce). Dwie drużyny reprezentują szkołę w Światowym Turnieju Misia Wojtka. W grudniu spotkaliśmy się na Szkolnej Choince w parku. Nasi niezawodni Rodzice zaprosili na spotkanie Mikołaja z prezentami ku wielkiej uciesze wszystkich obecnych – co zostało pięknie utrwalone na zdjęciach!

Co czeka nas w drugim półroczu?

Oprócz zajęć planowanych zgodnie z harmonogramem, będą zorganizowane dodatkowe wydarzenia i zapraszam Rodziców, aby się z nimi zapoznali, a uczniów zapraszam do udziału.

  • REWIA TALENTÓW 2022 – komunikat ze szczegółowymi informacjami już Państwo otrzymali. Ja ze strony grona nauczycielskiego chcę wyrazić nadzieję, że otrzymamy dużo zgłoszeń, gdyż w naszej szkole każdy uczeń to indywidualny talent! „Nagrania Talentów” będą przyjmowane do 15 marca, a na zakończenie roku szkolnego obejrzymy szkolną Rewię Talentów 2022!
  • Konkurs BYĆ POLAKIEM organizowany przez fundację Świat na TAK w Polsce. (więcej informacji: https://bycpolakiem.pl/)
  • konkurs ZNP w Kanadzie DEKORACJE WIELKANOCNE

Konkurs Recytatorski jest organizowany od wielu lat i włączony w Harmonogram zajęć. Ale warto przypomnieć, że finaliści etapu szkolnego, za zgodą rodziców, będą zgłoszeni do Konkursu im. Władysława Reymonta w Hamilton, którego laureaci otrzymują jako nagrodę główną wyjazd i tygodniowy pobyt w Polsce.

Jak widać mamy bogate plany na najbliższe miesiące!

Do naszej „szkoły w chmurce” wracamy w najbliższą sobotę 15 stycznia 2022 roku.

Spodziewamy się 100% frekwencji i tego, że wszyscy uczniowie pojawią się wypoczęci po długich feriach zimowych oraz pełni zapału do nauki i do działania!

Teresa Sobol
tel. (514) 944-2922
kierownik
Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II
z Kursami Licealnymi im. Adama Mickiewicza