Jaskółka Grudzień #14

Biuletyn Rodzicielski

Sprzedaż ciasteczek (9:40-12:00):

Nie ma

Dyżury rodziców (9:00 -12:00):

Nie ma

Od grona pedagogicznego:
 • Uczniowie przychodzą do szkoły tak jak w każda sobotę na godz. 9.00 rano
 • “Choinka” składa się z dwóch części:
 • 9:00 – 10:30 (w audytorium): Przedstawienie szkolne, życzenia gości honorowych, błogosławieństwo opłatków, odśpiewanie kolęd, popis grupy tanecznej „Tatry” i odwiedziny Świętego Mikołaja
 • 10:30 – 12:00: Zajęcia grupowe i poczęstunek w kafeterii na piętrze oraz kiermasz świąteczny w hallu na parterze
  • klasy PA, PB, 0, A,B, 1A,1B,2A,2B pozostają w audytorium, gdzie spotykają się ze św. Mikołajem, a potem przejdą do kafeterii
  • klasy 3,4,5,6,7, LI, LII, LIII, mają spotkanie ze św. Mikołajem  w kafeterii
 • Podzielenie się opłatkiem  dla uczniów w kafeterii a dla rodziców w hallu na górnym piętrze
 • Uwagi:
 • Szatnia dla klas młodszych (gdzie można zostawić kurtki i buty) będzie w klasie nr. 109
 • Dzieci siedzą klasami w audytorium. Rodzice i znajomi zajmują wolne miejsca.
 • Dzieci z klas przedszkolnych (PA i PB) są pod opieką swoich rodziców i w audytorium i w kafeterii. Reszta dzieci jest pod opieką nauczycielek do godz. 12:00.
Od komitetu rodzicielskiego:
 • Rodzice mają zapewnione :
 • spotkanie przy kawie (w hallu na górnym piętrze) i zakupy na świątecznym kiermaszu
 • do obejrzenia wystawę Kartek Świątecznych, która prezentuje projekty kartek zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Konsulat RP w Montrealu Rodzice mają swój opłatek w hallu na górnym piętrze (przy sali gimnastycznej)
 • Komitet zapewnia soczki dla dzieci i kawę dla rodziców
Zajęcia pozaklasowe:

Nie ma

Dziękujemy,

Zespół Jaskółki