UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

W sobotę, 14 maja 2022, w gościnnej sali parafialnej kościoła Świętego Jana Pawła II pożegnaliśmy mijający rok szkolny 2021/2022 (z radością nie dlatego, że kończy się rok w szkole, ale dlatego, że nadszedł wreszcie dzień, kiedy możemy spotkać się w jednej sali i nie mamy obowiązku zakładania maseczek).

Na rozpoczęcie został odśpiewany hymn szkoły, a następnie kierownik szkoły, Teresa Sobol, powitała obecnych nauczycieli, uczniów, rodziców oraz prezes Polskiej Rady Szkolnej, Lidię Pacak. Zaproszone zostały również nauczycielki, które dawniej uczyły w naszej szkole.

W tym roku nasza szkoła działała w chmurce M-Teams. Był to już drugi rok zdalnego nauczania. W 10 klasach w zajęciach on-line brało udział 93 uczniów. Niektórzy chwalili sobie styl pracy z domu, ale zdecydowana większość tęskniła za lekcjami w szkole i nawet za porannymi przyjazdami do szkoły, nie mówiąc o przerwach i ciasteczkach.

Staraliśmy się zorganizować wspólne pozalekcyjne wydarzenia szkolne tak, żeby uczniowie wiedzieli, że chociaż nie spotykają się w szkole, to przynależą do szkolnej społeczności, że wszyscy razem tworzymy szkolną rodzinę!

Zakończenie roku to okazja do podsumowania tego, co działo się w szkole i co robili uczniowie poza lekcjami.
(Wydarzenia, które nie były opisane wcześniej na naszej stronie szkolnej – zostały opisane bardziej szczegółowo)

 • Kartki z okazji Dnia Szacunku dla Osób Starszych
 • Tradycyjne wyjście na Cmentarz Wojskowy w Pointe-Claire (nauczyciele)
 • Kartki z okazji Świat Bożego Narodzenia
 • Spotkanie Choinkowe z Mikołajem w parku
 • Konkurs recytatorski, koordynowany przez panią Jolantę Mamoń, pod hasłem … w krainie poezji Juliana Tuwima…
 • Międzyszkolny konkurs Recytatorski Fundacji im. Władysława Reymonta w Hamilton – zostali zgłoszeni laureaci naszego szkolnego etapu. Wyniki konkursu poznamy po wakacjach.
 • Polonijny Turniej Misia Wojtka organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie dla szkół polonijnych na całym świecie. Do turnieju przystąpiły dwie drużyny: Grześ i Olivia Mezey-Radinovic oraz Zosia i Daniela Pogorzelscy, a towarzyszyła im w przygotowaniach i podczas rozgrywek on-line pani Lidia Pacak. Nasza szkoła była jedyną szkołą z Kanady wśród 60 szkół polonijnych z różnych stron świata. Konsul Generalny pan Dariusz Wiśniewski podarował dla naszych drużyn gry planszowe Misia Wojtka, które zostały wręczone w czasie uroczystego zakończenia roku.
 • Międzyszkolny konkurs Mistrz Pięknego Czytania organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Toronto dla szkół polonijnych w Kanadzie. Do konkursu zgłosiło się troje uczniów: Sophie Mossor, Helena Królikowska i Gabriel Briones-Bledowski, którzy pod kierunkiem Lidii Pacak przygotowali konkursową lekturę. W czasie przesłuchań konkursowych nasi uczniowie bezbłędnie czytali i wykazali się bardzo dobrą znajomością lektury. Helena Królikowska otrzymała wyróżnienie, natomiast wszyscy uczestnicy – dyplomy i książki.
 • Polonijny Konkurs Być Polakiem organizowany przez fundację Świat na tak. Młodsi uczestnicy przygotowali prace plastyczne, które miały być wysłane indywidualnie przez rodziców do Polski. Natomiast starsi, którymi w szkole opiekowała się pani Jolanta Mamoń, przygotowali prace pisemne i trzy z nich zostały wysłane do Polski. Były to prace Mayi Mc Manaman, Victorii Satlawy i Scarlett Tocatlian. Wyniki konkursu poznamy po wakacjach.
 • Projekt Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w ramach: Razem dla Edukacji polegał na nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołą polonijną i szkołą w Polsce. Było to bardzo interesujące doświadczenie dla szkoły, a nasz udział w projekcie koordynowała Teresa Sobol. Zostaliśmy połączeni ze szkołą w Białymstoku. Obie nasze szkoły opracowywały temat: Losy Polaków zesłanych na Syberię. W wyniku tej współpracy powstała publikacja pt. „Historie zapamiętane: WSCHÓD – ZACHÓD, łączy nas Polska”. Za udział w projekcie dostaliśmy dla szkoły grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości prawie 5 000$.
 • Polonijna Akademia 3 Maja w Montrealu, w której wzięli udział uczniowie z klas V i VI pod kierunkiem pani Danuty Wróbel.
 • Wycieczka szkolna do parku Arbres Mirabel ufundowana przez Komitet Rodzicielski, której pomysłodawcą i głównym organizatorem był Tomasz Pogorzelski wspomagany przez grupę rodziców.
 • Szkolna Rewia Talentów 2022 – Pomysł na zorganizowanie Rewii Talentów zgłosiła nasza absolwentka Sara Morel. Propozycja bardzo się wszystkim spodobała, bo wiadomo – każdy nasz uczeń ma talent już odkryty albo … jeszcze czekający na odkrycie. Nadesłane zgłoszenia filmowe zostały zmontowane przez Wojciecha Sobola. Prezentacja Szkolnej Rewii talentów bardzo podobała się wszystkim, o czym świadczyły spontaniczne oklaski i wybuchy śmiechu na sali. Będziemy czekali na następne …

Przedstawiony kalendarz wydarzeń szkolnych jest tak bogaty i urozmaicony dzięki inicjatywie i zaangażowaniu całego zespołu nauczycielek, dla których polska szkoła i polska edukacja są pasją i przygodą życia.

Zespół nauczycielski 2021-2022 (od lewej: Teresa Sobol, Alina Szędzioł, Beata Strzyż, Joanna Wołoszyn, Lidia Pacak, Danuta Wróbel, Agnieszka Dejda, Jolanta Mamoń, Jolanta Woźnowska, Barbara Morel)

Na zdjęciu zespół nauczycielski występuje w tym składzie po raz ostatni. Trzy nauczycielki po długoletniej pracy odchodzą ze szkoły. Jolanta Woźnowska uczyła w naszej szkole 24 lata, Jolanta Mamoń – 20 lat i Barbara Morel – 18 lat. Kierownik szkoły krótko przedstawiła ich zasługi w szkole, ich indywidualne zobowiązania i podjęte inicjatywy, aby uczniowie korzystali z nauki w polskiej szkole jak najwięcej, a szkoła działała coraz lepiej. Nagrodzone zostały serdecznymi brawami! Odchodzą z poczuciem satysfakcji wypływającej z dobrze wypełnionej misji nauczyciela polonijnego. Ale nie jest to pożegnanie, bo z pewnością spotkamy się w szkole jeszcze wiele razy.

Rodzice są nauczycielami swoich dzieci, to wszyscy wiemy, a w tym trudnym roku nauki zdalnej ich zadaniem było dodatkowo: dbanie o sprawność połączeń z „klasą w chmurce”, współpraca z nauczycielką dziecka, a także pomaganie dzieciom przy odrabianiu prac domowych. Wszyscy rodzice spisali się znakomicie i zasługują w tym roku na wielkie PODZIĘKOWANIA. Szczególnie gorące podziękowania dla Super-Rodziców działających dla dobra całej szkoły i wszystkich uczniów zostały przekazane na ręce przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, Tomasza Pogorzelskiego i skarbnika szkoły, Karoliny Marasińskiej.

Super-Rodzicami roku 2022 (w porządku alfabetycznym) są: Mateusz Bacz, Witold Ciałowicz, Tytus Drewnowski, Dishko Hristov, Agnieszka Mądrala, Kazimierz Miernik, Tomasz Owczarek, Wojciech Sobol, Anna Szymkowiak a także Wszyscy Rodzice Klasowi.

Teraz, kiedy piszę tę relację, właśnie dostałam wiadomość, że Tomasz Pogorzelski został laureatem konkursu  Polonijny Rodzic na szóstkę w roku 2022 (jest to konkurs organizowany przez Kongres Oświaty Polonijnej dla szkół polonijnych na całym świecie). Panie Tomaszu GRATULUJEMY tego niezwykłego wyróżnienia!

Uczniowie klasy VII, stoją od lewej: Olivia Mezey Radinovic, Jan Bugajski, Nicole Mowinski-Rak, Maja Owczarek, Izabela Karski-Emin, Daniel Pogorzelski, Gabriela Kalamat, Alina Emond, William-Anthony Lamy, Erik Zane, Olivia Dziadek, Wiktor Plamondon oraz nauczycielki Teresa Sobol i Agnieszka Dejda.

Opiekunka klasy VII, Agnieszka Dejda, uroczyście wręczyła swoim uczniom dyplomy ukończenia Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II, a uczennice: Alina Emond i Olivia Mezey-Radinovic zostały wyróżnione tytułem Ucznia Roku 2022 nadawanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę ucznia. Teresa Sobol gratulując uczniom – przypomniała, że zakończyli dopiero podstawowy etap polskiej edukacji, a we wrześniu spotkają się w pierwszej klasie liceum i życzyła dalszej wytrwałości przez następne trzy lata nauki na Kursach Licealnych im. Adama Mickiewicza.

Absolwenci, stoją od lewej: Martyna Maslowska, Alexander Hristov, Natalia Królikowska, Christian Zabielski, Clara Morel, Massimiliano Baron, Lila Maria Oberson, Aleksandra Bacz oraz nauczycielki Barbara Morel i Teresa Sobol.

Absolwenci weszli na salę krokiem poloneza witani gromkimi oklaskami. W biretach na głowach uroczyście odbierali dyplomy od Barbary Morel, opiekunki klasy. Specjalne listy gratulacyjne z załączoną nagrodą pieniężną odebrały uczennice uhonorowane w tym roku tytułem Ucznia Roku Kursów Licealnych im. Adama Mickiewicza, są to: Alexandra Bacz i Clara Morel. Absolwenci wysłuchali gratulacji i życzeń Teresy Sobol, która tradycyjnie powiedziała na pożegnanie: „… Szkoła mianuje Was Ambasadorami polskości w Kanadzie. Pamiętajcie o Waszych polskich korzeniach i zawsze bądźcie dumni z bycia Polakami!”

Potem birety Absolwentów „pofrunęły” do sufitu i jak zwykle oczekiwany moment podczas zakończenia roku: „Prezentacja Absolwentów”, którą przygotowała Clara Morel. Tym razem była to mozaika wzruszających wspomnień szkolnych z perspektywy tych, którzy żegnają się ze szkołą … i nie tylko…

Pani Katarzyna Łempicka

Bardzo miłym akcentem na zakończenie było podziękowanie przygotowane przez rodziców Absolwentów dla nauczycielek, które uczyły ich dzieci przez cały okres polskiej szkoły. Katarzyna Łempicka, pięknie i wzruszająco podziękowała nie tylko wszystkim nauczycielom, ale również rodzicom Absolwentów, zwłaszcza tym, którzy nie są Polakami, ale przez 13 lat byli zaangażowani w działalność naszej szkoły. Podkreśliła, że w tym roku połowa Absolwentów pochodzi z „mieszanych” małżeństw. Na koniec, Absolwenci wręczyli wszystkim nauczycielkom kwiaty.

Zabrzmiał ostatni dzwonek … CZAS ROZPOCZĄĆ WAKACJE!

Jeszcze w grupkach klasowych rozdanie świadectw, gratulacje promocji do następnej klasy i ostatnie pożegnanie:
do zobaczenia we wrześniu

relacje spisała: Teresa Sobol
zdjęcia: Kazimierz Miernik

Warto dodać, że w czasie naszego ostatniego w tym roku szkolnym spotkania panowała prawdziwie rodzinna atmosfera – za co chciałabym szczególnie serdecznie wszystkim podziękować!