Jaskółka Listopad #8

Biuletyn Rodzicielski

Sprzedaż ciasteczek (9:40-12:00):

Klasa 1A

Dyżury rodziców (9:00 -12:00):

Klasa 2A

Od grona pedagogicznego:
  • Zapraszamy na zajęcia w klasach. Dziękujemy za pilne odrobienie zadań domowych!
  • W tym tygodniu odwiedza nas biblioteka szkona. Prosimy przynieść książki wypożyczone na początku października.
  • Przypominamy, że termin oddania ‘kartek świątecznych’ jest 2 listopada. Jest to obowiązkowa praca domowa dla wszystkich uczniów. Kartki powinny być podpisane z tyłu kartki (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).
Od komitetu rodzicielskiego:
  • Przekazujemy, że Akademia Listopadowa z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbywa się w niedzielę 10 listopada o godz. 13.30 w sali parafialnej parafii Św. Jana Pawła II (34, 34e Avenue w Lachine) po mszy świętej w o godz. 11.45.
Zajęcia pozaklasowe:
  • Zespół pieśni i tańca „Tatry” zaprasza na zajęcia w tą sobotę. Spotykamy się po lekcjach w sali tańca na parterze od 12.15 do 13.15.

Dziękujemy,

Zespół Jaskółki