Jaskółka Marzec #26

Biuletyn Rodzicielski

 

  • Zgodnie z instrukcją rządu prowincjalnego, wszystkie lokale szkolne zostały zamknięte na razie do 1 maja 2020, czyli praktycznie do końca naszego roku szkolnego, który był zaplanowany na 9 maja. Zadecydowano więc, że nie będziemy wracali fizycznie na zajęcia szkoły polskiej w Lakeside Academy przed wrześniem 2020 roku.
  • Grono pedagogiczne proponuje jednak kontynuację sobotnich zajęć w formie samodzielnej pracy uczniów pod kierunkiem nauczyciela i przy współpracy rodziców. Decyzję o kontynuowaniu nauki podejmujemy jako cała szkoła – od przedszkola A do trzeciej liceum.
  • Nauczycielki będą przesyłać elektronicznie co tydzień materiały dydaktyczne dostosowane do możliwości samodzielnej pracy naszych uczniów. Nauczycielki ustalą z uczniami i rodzicami jak i w jakim terminie będą te „prace domowe” sprawdzane. Uczniowie biorą udział w zajęciach dobrowolnie. Nie będzie ocen, testów ani egaminów.

•    Konkurs recytatorski przekładamy na przyszły rok.
•    Dzień Patrona w szkole oraz szkolna akademia 3 Maja jest odwołana.
•    Bal absolwentów 2020 jest odwołany. Ustalamy obecnie czy będzie termin zastępczy.
•    Wycieczka szkolna, zakończenie roku szkolnego i piknik rodzinny też są odwołane.

Dziękujemy,

Grono Pedagogiczne