Przypominamy, że w tę sobotę (16 Marca 2019) odbędzie się

Szkolny Finał Konkursu Recytatorskiego.

„Przyroda w poezji”


Regulamin

Cele Konkursu:

Rozwijanie zdolności recytatorskich i pobudzanie aktywności twórczej dzieci oraz ukazanie piękna przyrody w poezji znanych twórców.

Warunki uczestnictwa:

a) konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły
b) Każdy uczeń przygotowuje do recytacji jeden wiersz z przygotowanego przez nauczyciela zestawu. Uczeń może wybrać także inny wiersz, jednak musi on uzyskać akceptację nauczyciela języka polskiego.

Przebieg konkursu:

Etap I – klasowe eliminacje – 02.03.2019

Eliminacje klasowe przeprowadza nauczyciel języka polskiego uczący w danej klasie.
Do finału konkursu przechodzą uczniowie z każdej klasy, którzy okażą się najlepsi w eliminacjach według następujących kryteriów oceny: dobór utworu, opanowanie pamięciowe tekstu, interpretacja wiersza, dykcja, naturalność wypowiedzi i ogólny wyraz artystyczny

Etap II – szkolny finał – 16.03.2019

Finaliści zaprezentują swoje utwory przed Komisją Szkolną oraz przed koleżankami i kolegami ze szkoły.

Do pobrania załącznik przebiegu konkursu.

Życzymy powodzenia i do zobaczenia w szkole!