Marzec to Miesiąc Języka Ojczystego w Naszej Szkole.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000. U podstaw obchodów są tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wtedy pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Na kartach polskiej historii także odnotowano wydarzenia związane z zakazem używania języka ojczystego. Wystarczy przypomnieć protest dzieci z Wrześni, czy zakazy zaborców mówienia, pisania i nauczania w języku polskim.

Niestety równie dramatyczne wydarzenia musimy odnotować również na kartach historii najnowszej. Dotyczy to bliskiego nam środowiska szkolnictwa polonijnego. Mam na myśli ostatnie wydarzenia na Białorusi i zamykanie tam szkół polskich. Dyrektorka Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej w Brześciu – Anna Paniszewa, którą poznaliśmy dwa lata temu, kiedy podczas wizyty w Montrealu odwiedziła naszą szkołę, została aresztowana 12 marca 2021 natomiast jej szkoła została zamknięta. Zatrzymanie miało związek z obchodami w szkole Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Tu warto zacytować fragment publikacji Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Tegoroczna edycja przypada na okres wzmożonej aktywności pandemii COVID-19, dokonującej bezprecedensowych strat i zakłóceń w funkcjonowaniu systemów edukacyjnych na całym świecie. Temat Dnia „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniom w edukacji” podkreśla rolę zarówno języków ojczystych, jak i wielojęzyczności jako czynników sprzyjających integracji społecznej i inkluzywności w edukacji. Edukacja, której podstawą jest język ojczysty, czy, ściślej mówiąc – język matczyny – pierwszy z którym człowiek ma do czynienia – musi rozpoczynać się od najwcześniejszych lat, jeśli ma stać się fundamentem rozwoju, a także wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku.

Francuski, Angielski, Polski,
który to mój ojczysty język?
językowy dylemat uczniów naszej szkoły

W komputerze polska szkoła
a za oknem biała zima dookoła
Piszemy, czytamy, mówimy,
ale za sobotą w szkole tęsknimy!
Nicole (kl.3)

Polska Szkoła
wszystkie dzieci w swe ramiona woła
Ola (kl.3)

Dbajmy o Język Ojczysty
to nasz obowiązek oczywisty
Dominik (kl.3)

Zosia (kl.4)

Klara (kl.4)

W sobotę komputer włączamy
i polską lekcję ………………………
Prace domowe sprawdzamy,
opowiadania i wiersze ……………..,
mapę Polski oglądamy,
legendy i nowe żarciki ………………,
W każdą sobotę inny temat mamy.
Ostatnio w klasie był smok, Krak i owieczka
ale wszyscy pytają :
kiedy będzie szkolna………….?
Rymowanka/ zgadywanka klasy 3

Dla naszych uczniów temat wielojęzyczności jest bardzo bliski. Na co dzień używają zarówno język francuski jak i język angielski a w polskiej szkole poznają język ojczysty swoich przodków. Dlatego w tym roku postanowiliśmy, że Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego rozpocznie w naszej szkole Miesiąc Języka Ojczystego. Przez cały miesiąc na lekcjach języka polskiego gościły gry i zabawy językowe, np.: układanie rymowanek/zgadywanek, rozwiązywanie łamigłówek, układanie haseł promujących naukę języka polskiego. Każda klasa miała inny pomysł na to, aby wyrazić przesłanie:

Język ojczysty to wielki skarb!
Dbajmy o niego każdego dnia!
Nie tylko w dniu jego święta!

Przygotowała: Teresa Sobol