Polskie Legitymacje Szkolne na rok 2022-2023

W tym roku wprowadzamy nowy obowiązek dla wszystkich uczniów naszej szkoły, aby mieli Polskie Legitymacje Szkolne. Legitymacje te będą respektowane w Polsce na równi ze szkolnymi legitymacjami, które mają uczniowie w Polsce.

Prosimy rodziców o oddanie opiekunowi klasy dziecka wypełnionego Wniosku o legitymację szkolną do końca października 2022 roku. Wnioski zostaną przekazane przez szkołę do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu. Uczniowie otrzymają legitymacje w lutym 2023 roku.