Relacja ze spotkania z weteranami.

22 września, starsze klasy były na wycieczce – „Lekcje z żywą historią” w siedzibie Związku Weteranów Polskich im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Montrealu. Mieliśmy tam okazję spotkać się z trojgiem niesamowitych ludzi, który wchodzili w skład II Korpusu Polskiego: panią Różą Kisielewską, Sybiraczką, w latach 1942 – 47 służyła w Wojsku Polskim. Z II Korpusem przeszła z Persji, przez Irak, Palestynę, Egipt, Włochy aż do Anglii, panem Adamem Miercikiem żołnierzem II Korpusu Polskiego, inżynierem elektrykiem oraz panem Władysławem Rzewuckim, Sybirakiem, żołnierzem II Korpusu Polskiego, uczestnikiem walk o Monte Cassino.

Wszyscy troje bardzo ciekawie opowiadali o swoich wojennych przeżyciach. O wywózce na Sybir, o tym jak dowiedzieli się o amnestii, o drogach do armii generała Andersa, o niedźwiedziu Wojtku. Opowiadali o walkach o Monte Cassino, pod Ankoną, o zakończeniu szlaku w Bolonii.

O tym jak trudno było zaopatrywać wojsko w żywność czy nawet wodę. Zwrócili uwagę uczniów na to, że wojsko to nie tylko walczący na froncie żołnierze, ale także ogromna grupa ludzi, którzy tą armią się zajmują – potrzeba lekarzy, pielęgniarzy, zaopatrzeniowców, tłumaczy, kucharzy czy nauczycieli.

Anders jako jedyny dowódca na całym świecie dbał o to, aby jego żołnierze nawet w czasie wojny kontynuowali edukację. Pani Róża uczyła ich języka polskiego, historii, geografii.

Na spotkaniu nie mógł być niestety obecny projektodawca tej „lekcji historii” pan Zbigniew Berezowski, ale mieliśmy okazję obejrzeć go i wysłuchać jego opowieści o perypetiach II wojny światowej w czasie krótkiego filmu.

Młodzież zadawała pytania związane z życiem i opowieściami trojga bohaterów. Są to na pewno ludzie wspaniali, którym zawdzięczamy wolność i na zawsze spotkanie z nimi będziemy przechowywać w pamięci.

W lekcji udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół polonijnych im. Jana Pawła II, im Gen. Władysława Sikorskiego i im. Emilii Plater. Obecni byli harcerze i rodzice.

Dziękujemy Prezesowi Związku Weteranów panu Józefowi Foltynowi za zorganizowanie spotkania i gościnne przyjęcie.

Kategorie

Archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone. | Portal Szkoły Jana Pawła II w Montréalu.