Święto 1 listopada

na Cmentarzu Wojskowym w Pointe-Claire

W ostatnią sobotę października, 28.10.2023 roku, odwiedziliśmy tradycyjnie Cmentarz Wojskowy Last Post Fund w Pointe-Claire.

Uczniowie klasy Lic.2 przygotowują chorągiewki, podobnie jak wszystkie pozostałe klasy w szkole.

1 listopada to dzień Wszystkich Świętych. Dzień, w którym cmentarze staja sie narodowym miejscem zadumy. Tu spotyka sie historia z teraźniejszością a żywi z tymi, którzy od nas odeszli. Przychodzimy na cmentarz wojskowy co roku od ponad 30 lat dla zachowania polskiej tradycji. Przychodzimy, by nie pozwolić odejść w zapomnienie tym, których los nam odebrał. Przychodząc pozwalamy im żyć w naszej pamięci, gdyż nie ma teraźniejszości bez przeszłości, bez historii.

Uczniowie klasy Lic.2 przygotowują chorągiewki, podobnie jak wszystkie pozostałe klasy w szkole.

W tym roku wszyscy uczniowie, od najmłodszych do najstarszych, mogli brać udział w odwiedzeniu cmentarza. Starsi mieli zapewniony transport autobusem szkolnym ufundowanym przez zaprzyjaźniony ze szkołą Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a młodsi przyjechali razem ze swoimi rodzicami.

Była słoneczna jesienna pogoda. Każda klasa miała wyznaczony do odwiedzenia sektor cmentarza.  Uczniowie razem z nauczycielami w swoim sektorze oznaczyli chorągiewkami polskie groby. Na cmentarzu jest obecnie 406 polskich grobów.

W południe wkroczyły poczty sztandarowe Związku Weteranów Polskich oraz hufców Ogniwo i Orlęta razem z gośćmi zaproszonymi na naszą uroczystość i młodzieżą w harcerskich mundurach. Wejście pocztów sztandarowych, podobnie jak od wielu lat, zorganizował weteran misji ONZ – pan Józef Foltyn. Wokół Pomnika Krzyża zgromadzili się uczniowie oraz nauczyciele, rodzice i sympatycy szkoły.

Na wstępie prowadząca uroczystość – Karolina Deptula, uczennica klasy Lic.3, powitała obecnych a następnie ojciec Piotr Miodek, proboszcz parafii św. Jana Pawła II, rozpoczął uroczystość wspólną modlitwą. Kolejno wystąpili z okolicznościowymi krótkimi przemówieniami: wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu – pan Dariusz Sabat, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Quebec – pani Bożena Pyrkosz oraz prezes Związku Weteranów Polskich – pan Andrzej Okoniewski.

W czasie uroczystości, od prawej pan Andrzej Okoniewski, pani Bożena Pyrkosz, pan Dariusz Sabat, Karolina Deptla, pan Lech Kwasiborski

Minutę ciszy ogłosił dyrektor Last Post Fund w Pointe-Claire i jednocześnie wiceprezes Związku Weteranów Polskich – pan Lech Kwasiborski.

Apel Poległych odczytali harcerze: Antoni Drewnowski, uczeń klasy Lic.3 oraz Patryk Luksza, absolwent naszej szkoły.

Pan Lech Kwasiborski ogłasza Minutę Ciszy

Harcerze czytają Apel Poległych; od prawej Antoni Drewnowski, Patryk Luksza

Pod pomnikiem Krzyża zostały złożone kwiaty przez konsula RP i prezesa KPK-Q, natomiast uczniowie zapalili znicz symbolizujący naszą wieczną pamięć.

Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa poprowadzona przez ojca Piotra Miodka.

Po zrobieniu wspólnego zdjecia uczniowie razem z ojcem Piotrem odwiedzili groby uczniów i rodziców związanych z naszą szkołą.  Uczniowie odjechali, cmentarz opustoszał. Pozostały biało-czerwone chorągiewki oświetlone jesiennym słońcem, kwiaty i zapalone znicze.

Wspólne wyjście na cmentarz wojskowy było ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkolnej społeczności.  Była to okazja do refleksji i oddania hołdu Wojskowym Bohaterom a jednocześnie dla uczniów była to praktyczna lekcja tradycji związanych z dniem 1 Listopada.

Teresa Sobol

zdjęcia: Kazimierz Miernik