Choinka i Mikołaj 2021

Szkolna Choinka jakiej jeszcze nie było

 

 Tegoroczne spotkanie Choinkowe odbyło się w ostatnią przedświąteczną sobotę w parku Centennial w DDO. Pomimo pandemii i niepokoju wynikającego z tej sytuacji, udało się zrealizować nasze wspólne marzenie o spotkaniu na żywo uczniów i nauczycielek, a także rodziców. Frekwencja była bardzo duża. Wszyscy ze zrozumieniem obecnej sytuacji starali się zachować zalecane środki ostrożności. Uczniowie spotkali się po raz pierwszy w tym roku szkolnym twarzą w twarz z nauczycielkami i kolegami ze swojej klasy.  Warto tu zaznaczyć, że nie tylko uczniowie tęsknią za swoimi kolegami, ale również my nauczycielki tęsknimy za lekcjami w klasach. Przyznaję, ta Szkolna Choinka w parku była spełnieniem pragnienia całego grona nauczycielskiego. Wielką atrakcją była wizyta gościa z dalekiej Północy. Nie wspomnę o prezentach jakie ze sobą przywiózł! A wszystko zostało utrwalone na zdjęciach, które z pewnością przetrwają długie lata w rodzinnych albumach i szkolnej kronice.

 

Choinkowe Spotkanie nie doszłoby do skutku, gdyby nie zaangażowanie grupy rodziców, którym chciałabym specjalnie podziękować w imieniu całej szkolnej społeczności. Dziękujemy Tomaszowi Pogorzelskiemu i Kasi Semik za zaplanowanie Spotkania Choinkowego i jednocześnie za zrealizowanie tych planów. Dziękujemy również za czynny udział i pomoc Mateuszowi Baczowi, Kasi Łempickiej i Kazimierzowi Miernikowi. Najlepszym podziękowaniem były roześmiane oczy dzieci i młodzieży, kiedy wracali do czekających na nich rodziców (resztę uśmiechów niestety przykrywały maski).

Święty Mikołaj z prezentami

Klasa I i przedszkole

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa I i II licealna

Klasa III licealna

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

radości, spokoju i nadziei oraz pomyślności i

dobrego zdrowia w każdym dniu

Nowego 2022 Roku ~

życzę całej naszej Szkolnej Rodzinie
w imieniu grona nauczycielskiego oraz swoim własnym
Teresa Sobol

Wszelkie prawa zastrzeżone. | Portal Szkoły Jana Pawła II w Montréalu.