Szkoła Polska im. Jana Pawła II

Kursy Licealne im. Adama Mickiewicza

www.jp2montreal.com
szkola.jp2@citinet.net

Montreal, 02 stycznia, 2022

ZAPROSZENIE
do udziału w koncercie szkolnym Rewia Talentów 2022 dla uczniów szkoły
im. Jana Pawła II z Kursami Licealnymi im. Adama Mickiewicza w Montrealu

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnej Rewii Talentów 2022, która zostanie przygotowana w formie montażu filmowego na zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Oczekujemy, że uczniowie przygotują nagrania nie dłuższe niż 3 minuty, które zaprezentują ich talent-hobby-pasję. Z uwagi na to, że talenty recytatorskie będą prezentowane podczas konkursu recytatorskiego w lutym, z udziału w Rewii Talentów wyłączone są recytacje.

Kochani Uczniowie pokażcie to czym możecie się pochwalić, to co lubicie i co umiecie robić.

Szanowni Rodzice liczymy na Waszą pomysłowość i pomoc w przygotowaniu prezentacji dziecka.

Grupa 15 – 9 lat
Grupa 210 – 12 lat
Grupa 313 – 16 lat

Eliminacje szkolne do Rewii Talentów 2022 przeprowadzi komisja w składzie: dwie nauczycielki, dwoje rodziców i absolwent szkoły. Komisja wybierze najciekawsze nagrania w każdej grupie wiekowej, które zostaną nagrodzone i przedstawione w filmie zatytułowanym :

Rewia Talentów 2022, czyli „ja się wcale nie chwalę … ja po prostu mam talent” 

Każdy uczeń, który zgłosi się do eliminacji otrzyma dyplom uczestnictwa w Rewii Talentów 2022.

Nagrania w formacie .mp4, .avi, .wmv lub .mov prosimy przesłać za pomocą serwisu internetowego https://wetransfer.com na adres e-mailowy: szkola.jp2@citinet.net z podaniem danych ucznia: imię i nazwisko, wiek i klasa. Razem z nagraniem należy jednocześnie przesłać oświadczenie: “Wyrażam zgodę na upublicznianie nagrania mojej córki/syna (imię i nazwisko dziecka, wiek) na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych szkoły im Jana Pawła II w Montrealu (podpis czytelny, data)

Nagrania o długości nie przekraczającej 3 minuty należy przesłać do dnia 15 marca 2022.

Już nie możemy się doczekać na wspaniałe prezentacje naszych utalentowanych uczennic i uczniów

Grono Pedagogiczne Szkoły