Jaskółka Październik #4

Biuletyn Rodzicielski

Sprzedaż ciasteczek (9:40-12:00):
Klasa 3
Dyżury rodziców (9:00 -12:00):
Klasa 1A
Od grona pedagogicznego:

• Zapraszamy na zajęcia w klasach. Dziękujemy za pilne odrobienie zadań domowych!
• W tą sobotę odwiedza nas biblioteka szkolna. Dzieci będą miały okazję pożyczyć książkę do czytania w domu (i oddanie jej za 3 tygodnie przy kolejnej wizycie biblioteki szkolnej).

Od komitetu rodzicielskiego:
• Zachęcamy do udziału w zajęciach sportowych dla rodziców w sali gimnastycznej podczas kiedy dzieci mają lekcje: siatkówka oraz „fitnes”
• Przypominamy, że od października opłata za szkołę polską wynosi 310$ za 1 dziecko, 470$ za 2 dziecie, 550$ za 3+ dzieci.
Zajęcia pozaklasowe:
Zapraszamy skrzaty i zuchy na zajęcia w tą sobotę. Zbiórka #2/12 w sali gimnastycznej na piętrze od 12.05 do 13.55. Czuj!

Dziękujemy,

Zespół Jaskółki