Jaskółka Sierpień 2023

Biuletyn Rodzicielski

 

Komunikat na temat rozpoczęcia roku i opłat za naukę

w szkole im. Jana Pawła II
z Kursami Licealnymi im. Adama Mickiewicza
w roku szkolnym 2023 / 2024

Przed nami nowy rok szkolny 2023/2024. Pierwsze zajęcia lekcyjne rozpoczną się w sobotę

16 września o godzinie 9:00 w szkole College Beaubois w Pierrefonds.

Prosimy o zgłaszanie kart zapisu ucznia, kto jeszcze tego nie zrobił, gdyż jest to konieczne do zaktualizowania list klasowych.

Karta zapisu jest dostępna na stronie szkoły: https://jp2montreal.com
Po wypełnieniu Kartę proszę przesłać na adres: szkola.jp2@citinet.net

W tym roku Komitet Rodzicielski ustalił następujące opłaty czesnego:
1 dziecko w szkole: $320
2 dzieci $500
3 dzieci i więcej $610

Zapłatę czesnego prosimy przesłać w formie e-transferu lub czekiem do 1 października 2023,
żeby skorzystać ze zniżki $50. Do opłaty uregulowanej po 1 października prosimy dodać $50.
Jednoczenie informujemy, że istnieje możliwość wystąpienia o dofinansowanie opłaty do Polskiej Rady Szkolnej, która dysponuje funduszem na dofinansowanie opłaty za szkole dla uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej. Podanie z uzasadnieniem prośby o dofinansowanie należy składać u kierownika szkoły Teresy Sobol (szkola.jp2@citinet.net).

Dwa sposoby uregulowania płatności:

1. Przez e-transfer na adres
Recipient’s name: JOHN PAUL II POLISH SCHOOL
Email address: szkola.pl.jp2@gmail.com
Security Question: dzień tygodnia Polskiej Szkoły
Security Answer: sobota
Message: imię I nazwisko dziecka/dzieci + klasa.

2. Przez czek:
Prosimy o wypisanie czeków na: JOHN PAUL II POLISH SCHOOL
Na czeku proszę podać imię i nazwisko dziecka/dzieci + klasa.
Wysłać pocztą na adres:
Karolina Marasinska
5806 Somerled Av.
Montreal. QC
H3X 2A2

Komitet Rodzicielski