Jaskółka Wrzesień 2020

Biuletyn Rodzicielski

 

Szanowni Rodzice,

Przed Nami nowy rok szkolny 2020/2021. Przekazujemy poniżej informacje dotyczące:

 1. Typ zajęć
 2. Rozpoczęcie roku szkolnego
 3. Zapisy i opłata za zajęcia
  1. Typ zajęc

Nie mamy pozwolenia na powrót do szkoły Lakeside Academy aż do odwołania i do tego czasu będą prowadzone zajęcia w trybie zdalnego nauczania. Zajęcia on-line będą prowadzone dla uczniów od klasy 0 do LIII i będą to zajęcia obowiązkowe dla zaliczenia roku w szkole. Natomiast zajęcia dla klas językowych A i B oraz klas przedszkolnych zostają zawieszone do odwołania.

Zerówka i klasa 1 podstawowa będą używać ZOOM. Zajęcia pozostałych klas będą prowadzone na platformie Microsoft Teams.

Zakładamy wstępnie, że (i) klasy młodsze do klasy 3 podstawowej będą miały jedną krótszą lekcję grupową, (ii) klasa 4 będzie miała jedną trochę dłuższą lekcję grupową, (iii) klasy 5 i 6 będą miały dwie takie lekcje grupowe, (iv) klasy 7 do LIII będą miały dwie zwyczajne lekcje grupowe. W pozostałych godzinach między 9:00 a 12:00 (kiedy nie ma zajęć grupowych), nauczycielki będą dostępne do zajęć indywidualnych albo z dwoma dziećmi na raz (do ustalenia). Szczegóły na temat kiedy i w jaki sposób będą prowadzone lekcje od soboty 19 września ustali z rodzicami Nauczycielka. Chcemy tu podkreślić, że nauczyciele bardzo liczą na zrozumienie i na współpracę z rodzicami.

  2. Rozpoczęcie roku szkolnego

Już w najbliższą sobotę 12 września powitamy nowy rok szkolny 2020-2021 w naszej szkole. Planujemy połączyć rozpoczęcie nowego roku szkolnego z zakończeniem minionego. Chociaż nie mamy wstępu do szkoły, chcemy niemniej spotkać się na terenie obok szkoły Lakeside Academy (5050 Sherbrooke, Lachine) w następujący sposób:

 • 09:00 – 09:15  absolwenci klasy VII z roku 2019-2020 wraz z rodzeństwem
 • 09:15 – 09:35  ślubowanie uczniów klasy I (czyli absolwenci klasy 0) wraz z rodzeństwem
 • 09:35 – 10:00  absolwenci LIII z roku 2019-2020 wraz z rodzeństwem
 • 10:00 – 11:00  pozostali uczniowie z nazwiskami zaczynającymi się literami A do Ł
 • 11:00 – 12:00  pozostali uczniowie z nazwiskami zaczynającymi się literami M do Ż

Zajęcia nadchodzącej soboty składają się z następujących elementów:
·     Dla wszystkich uczniów :
o  Odebrać od ubiegłorocznej nauczycielki swoje świadectwo i wyróżnienia za rok 2019-2020;
o  Zwrócić swojej ubiegłorocznej nauczycielce podręczniki z ubiegłego roku;
o  Odebrać podręczniki na nowy rok w oznaczonym miejscu zwanym „biblioteką” (w miarę odzyskiwania zeszłorocznych);
o  Spotkać się z nauczycielkami, które będą ich uczyły w tym roku.
·     Dla zeszłorocznych uczniów zerówki, klasy 7 i Liceum III :
o  Specjalne zajęcie z ubiegłoroczną nauczycielka w oznaczonych godzinach między 9:00 a 10:00
o  Rodzeństwo tych uczniów może zgłaszać się w tym czasie do swoich ubiegłorocznych nauczycielek.

  3. Zapisy i opłata za zajęcia

Prosimy o zgłaszanie kart zapisu ucznia dla dzieci, które będą brały udział w zajęciach – pozwoli to na zaktualizowanie list klasowych.

Zapłatę czesnego prosimy przesłać w formie e-transferu lub czeku do 10 października 2020. Dalsze detale na ten temat zostaną przesłane rodzicom w emailu od nauczycielek.

 • 1 dziecko w szkole: $260
 • 2 dzieci:$420
 • 3 dzieci i więcej: $500

Do opłaty uregulowanej po 10 października prosimy dodać $50.

Dziękujemy,

Grono Pedagogiczne