Cala szkola w audytorium
Szkoła Polska im. Jana Pawła II
Kursy Licealne im. Adama Mickiewicza

www.jp2montreal.com
szkola.jp2@citinet.net

Montreal, 30 sierpnia, 2020

Szanowni Rodzice oraz drodzy Uczniowie

Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021. Będzie to już trzydziesty piąty rok w historii naszej szkoły i będzie to rok inny w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi, rok kształtowany przez COVID-19.
Nie mamy pozwolenia na powrót do szkoły Lakeside Academy aż do odwołania i do tego czasu będą prowadzone zajęcia w trybie zdalnego nauczania.
Zajęcia on-line będą prowadzone dla uczniów od klasy 0 do LIII i będą to zajęcia obowiązkowe dla zaliczenia roku w szkole. Natomiast zajęcia dla klas A i B oraz klas przedszkolnych zostają zawieszone do odwołania. Prosimy o zgłaszanie kart zapisu ucznia dla dzieci, które będą brały udział w zajęciach – pozwoli to na zaktualizowanie list klasowych. Szczegóły na temat kiedy i w jaki sposób będą prowadzone lekcje ustali z Państwem Nauczycielka Państwa dziecka. Chcę tu podkreślić, że my nauczyciele bardzo liczymy na zrozumienie i na współpracę z rodzicami. Będzie to podstawą sukcesu w tegorocznej nauce Waszych dzieci w Polskiej Szkole.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sobotę 12 września i planujemy połączyć go z zakończeniem minionego roku. Uczniowie spotkają się ze swoimi nauczycielkami i odbiorą świadectwa za rok 2019/2020.

BARDZO WAŻNE: prosimy o zwrot podręczników, gdyż chcemy je wypożyczyć tegorocznym uczniom.

Pierwsza Szkolna Sobota w tym roku szkolnym odbędzie się:

gdzie : teren obok szkoły Lakeside Academy (5050 Sherbrook, Lachine)
kiedy : Sobota 12 września 2020
godz.:

9:00 – 9:15 absolwenci klasy VII
9:15 – 9:35 ślubowanie uczniów klasy I (czyli absolwenci klasy 0)
9:35 – 10:00 absolwenci szkoły

Rodzeństwo uczniów wymienionych powyżej może zgłaszać się w tym czasie do swoich nauczycielek. Prosimy, aby uczniowie z pozostałych klas zgłaszali się według listy alfabetycznej:

10:00 – 11:00 A – L
11:00 – 12:00 M – Z

Podczas tej szczególnej soboty liczę na Państwa współpracę przy zachowaniu ostrożności i zasad bezpieczeństwa w „covidowym stylu”.

Jednocześnie informuję, że Msza Szkolna zorganizowana przez Polską Radę Szkolną na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w niedzielę 20 września 2020 w kościele św. Trójcy o godz.10:00.

Można uczestniczyć we Mszy również wirtualnie: Msza Święta

Pozostaje mi życzyć, aby nadchodzący rok szkolny przyniósł nam wszystkim mniej trudności niż się obawiamy oraz żeby pomimo trudności był ciekawy i owocny zarówno dla nas nauczycieli jak i dla uczniów a także oczywiście dla rodziców.

Teresa Sobol
kierownik
Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II
z Kursami Licealnymi im. Adama Mickiewicza

Kategorie

Archiwum