Sukcesy Naszych Uczniów

Wyniki 39 Konkursu Recytatorskiego w OTTAWIE

W niedzielę 21 kwietnia 2024 jak co roku odbyła się 39 edycja konkursu recytatorskiego w Ottawie, którego organizatorem jest Federacja Polek w Kanadzie. Celem konkursu jest propagowanie piękna polskiej poezji, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

W konkursie udział wzięło 22 uczniów w przedziale wiekowym od klas 0 do klas licealnych.

Uczestnicy w ciekawy i barwny sposób zaprezentowali utwory najwybitniejszych polskich autorów. Członkowie jury wyrazili ogromne uznanie dla poziomu przygotowania recytatorów.

Nie zabrakło uczniów szkoły Jana Pawla II w Montrealu. Udzial w tymże konkursie wzięły następujące uczennice naszej szkoły :

Karolina Loboda klasa 1

zdobywając III miejsce w grupie II z wierszem Stanisława Jachowicza „Pszczółka”

Karolina Deptula lic.3

zdobywając III miejsce w grupie IV z wierszem Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej ”

Kamila Loboda klasa 5

zdobywając wyróżnienie w grupie IV z wierszem Jana Brzechwy „Żaba ”

Laureaci i wyróżnieni recytatorzy zostali uhonorowani dyplomami, medalami oraz nagrodami.

Składamy serdeczne gratulacje i dziękujemy za piękne reprezentowanie naszej szkoly.