Narodowe Święto Niepodległości
„Szkoła do hymnu” 2022

W tym roku to już piąta edycja akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” ogłoszona dla szkól w Polsce i szkół polonijnych na świecie dla uczczenia kolejnej rocznicy 11 Listopada.

W naszej szkole w sobotę poprzedzającą Narodowe Świeto Niepodległości, 5 listopada, o godz.11 wszyscy uczniowie zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób włączyliśmy się we wspólne świętowanie z innymi polskimi szkołami na świecie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

“Wiadomo, naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.”

Jan Paweł II