Jaskółka Wrzesień #3

Biuletyn Rodzicielski

Sprzedaż ciasteczek (9:40-12:00):
Klasa 4
Dyżury rodziców (9:00 -12:00):
Klasa 1A
Od grona pedagogicznego:

• Zapraszamy młodsze klasy (od Przedszkola A do klasy 4 i obie klasy językowe) na zajęcia w klasach. Dziękujemy za pilne odrobienie zadań domowych!
• Przypominamy, że starsze klasy (od klasy 5 do Liceum III) wyjeżdżają w tą sobotę autobusami na spotkanie o godz. 9.30 z Konsulem Generalnym RP w Montrealu w siedzibie Związku Weteranów Polskich. Dziękujemy za przybycie na 8.45 by autobusy wyjechały najpóźniej o godz. 9.00. Powrót autobusów do szkoły jest planowany na godz. 12.00

Od komitetu rodzicielskiego:
• Przypominamy, by uiścić opłatę za szkołę polską w tą sobotę (260$ za 1 dziecko, 420$ za 2 dziecie, 500$ za 3+ dzieci). Od października, opłata podnosi się o 50$.
• Przypominamy, że ciasteczka/przekąski sprzedajemy po 0.50$. Nauczycielki młodszych klas zbierają pieniążki od rodziców na cały rok. Dzieci w klasach starszych przynoszą swoje pieniążki co sobotę by kupić ciasteczko/przekąskę. Detalu u nauczycielki.
• Dziękujemy z góry wszystkim rodzicom za wywiązanie się z obowiązku ‘dyżurów w korytarzach’ na parterze. Bezpieczeństwo i higiena naszych dzieci z młodszych klas są bardzo ważne.
Zajęcia pozaklasowe:
Zespół pieśni i tańca „Tatry” zaprasza na zajęcia w tą sobotę. Spotykamy się po lekcjach w sali tańca na parterze od 12.15 do 13.15.

Dziękujemy,

Zespół Jaskółki